Ekonomi

Sağlık personeli ek ödemeleri hesaplandı

Paylaş

TBMM Genel Kurulunda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 12 maddesi kabul edilmesiyle birlikte hekimler artık haksız tazminat ödemeyecek, şiddetten korunacak, aylık kazancı artacak ve emeklilikte daha fazla haklara sahip olacak.

Yeni yasa ile sağlık çalışanlarının ek ödemeleri ve döner sermaye payları artırılıyor. Yasadaki yeni oranlara göre hangi ünvana kaç lira ek ödeme verileceğini hesaplandı.

Doktorların emekli aylıklarına ek ödeme

Makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara, 26 bin gösterge rakamının, uzman olmayanlara 20 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda, her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacak. Sağlık Bakanlığı bağış, faiz ve kira gelirleri dışındaki döner sermaye gelirleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan elde edilen tüm kaynaklar ile diğer nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilecek.

Ek tavan ödemesi görevlere göre belirlendi

Döner sermaye ek ödeme tavanları; eğitim görevlisi ile profesör ve doçentlerde yüzde 800’den yüzde 950’ye, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerinde yüzde 700’den 850’ye yükseltildi. Döner sermaye ek ödeme tavanları pratisyen tabip ve diş tabipleri ile uzman eczacılarda yüzde 500’den 650’ye; hastane müdürü ve eczacılarda yüzde 250 oranı yüzde 305’e yükseltildi. Döner sermaye ek ödeme tavanları diğer personelde yüzde 150’den 225’e; özellikle tıbbi işlemlerde, işlemler karşılığı yapılacak ek ödemelerde yüzde 800 ve 700 oranları sırayla 950 ve 850’ye çıkartıldı.

Sağlık personelinin merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme alması sağlanacak

Sağlık çalışanlarına bugüne kadar ödenmekte olan sabit ek ödemenin, merkezi yönetim bütçesinden maaşla birlikte ödenmesi sağlandı.

Tabiplerin ve uzman tabiplerin emeklilik maaşları artırıldı

Sahada aile hekimliği görevi yapan hekimlerin, sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimi (SAHU) alma hakları 2029 yılına kadar uzatıldı. Tabiplerin ve uzman tabiplerin emeklilik maaşları pirim kesintisinden bağımsız olarak ve 2008 öncesi ve sonrası ayrımı yapılmaksızın artırıldı.

Uzman tabiplere

Uzman tabiplere yüzde 335’i:

10.100 x 0,235445 (Ocak-Temmuz 2022 maaş katsayısı) = 2 bin 378 lira

2.377,99 x yüzde 335 = 7 bin 966 lira

Pratisyen tabip ve diş tabiplerine

Pratisyen tabip ve diş tabiplerine yüzde 265’i:

10.100 x 0,235445 (Ocak-Temmuz 2022 maaş katsayısı) = 2 bin 377,99 lira

2.377,99 x yüzde 265 = 6 bin 301 lira


112 AciL FM Sosyal Medya Hesaplarımız

" İnstagram ve Twetetr Hesabımızdan Anlık SonDakika içerikler paylaşılmakta "

112ACİLFM İNSTAGRAM

112ACİLFM TWİTTER

YOUTUBE   TikTok  ANDROİD

112AcilFm Kardeşi www.112acilfm.net

Eğlence,Kripto   www.webilginç.com


Youtube Kanalımızda ki Son Trend Videomuz

YouTube video


Paylaş