Personel Sağlık

Kafkas Üniversitesi Sağlık personel alım ilanı yayınladı !

Paylaş

Kafkas Üniversitesi personel alımı için ilan yayınladı. Farklı kadrolarda lise, önlisans ve lisans mezunu olmak üzere toplamda 22 kişilik sözleşmeli personel alımı yapılacak. İşte ilan hakkında bilgiler…

Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapılacak?

Kafkas Üniversitesi 22 kişilik kadro ile bünyesine,

 • 6 Büro Personeli,
 • 1 Şoför,
 • 2 Basit Bakım Onarım personeli,
 • 1 Sıhhi tesisatçı,
 • 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
 • 1 Programcı,
 • 1 Cankurtaran,
 • 1 Sağlık teknikeri,
 • 1 Ebe,
 • 1 Eczacı,
 • 1 Teknisyen,
 • 2 Sağlık Teknikeri,
 • 1 Diğer Sağlık Personeli,

Özel Başvuru Şartları Neler?

 • 2020 yılı KPSS (B) grubu puanı esas alınacaktır. (Eczacı pozisyonu hariç)
 • Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Başvuru yapacak adayların son 1 yılda (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657 4/B) statüsünde çalışmamış olmaları gerekir.

Genel Başvuru Şartları Neler?

 • Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
 • Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
 • 657 sayılı Kanununun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
 • KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2020 KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 KPSSP93, lise mezunları için 2020 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.(Eczacı pozisyonu hariç)
 • KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır. F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
 • Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2. 3 ve 4’üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar
 • Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.

Başvuruda İstenilen Belgeler

Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir.

1- Başvuru Dilekçesi

2 -Başvuru Formu

3- 1 adet fotoğraf

4- 2020 yılı KPSS sonuç belgesi

5 – Nüfus cüzdan fotokopisi

6 – Mezuniyet Belgesinin Karekodlu E-Devlet Çıktısı

7 – Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Adaylar, başvurularını 28 Temmuz – 11 Ağustos 2022 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar şahsen veya posta yoluyla KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAT:2 MERKEZ/KARS adresine yapabileceklerdir.

Postadaki gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir. Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.


112 AciL FM Sosyal Medya Hesaplarımız

" İnstagram ve Twetetr Hesabımızdan Anlık SonDakika içerikler paylaşılmakta "

112ACİLFM İNSTAGRAM

112ACİLFM TWİTTER

YOUTUBE   TikTok  ANDROİD

112AcilFm Kardeşi www.112acilfm.net

Eğlence,Kripto   www.webilginç.com


Youtube Kanalımızda ki Son Trend Videomuz

YouTube video


Paylaş