Mevzuat

Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik

Paylaş

8 Nisan 2023 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 32157
TEBLİĞ
Sağlık Bakanlığından:YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİNUYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞDEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞMADDE 1- 20/7/2011 tarihli ve 28000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi ile aynı maddenin dördüncü, beşinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında yer alan “31/12/2022” ibareleri “31/12/2024” şeklinde değiştirilmiştir.MADDE 2- Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-4’ün 87 numaralı satırında, Ek-5’in 73 numaralı satırında ve Ek-6’nın 88 numaralı satırında yer alan “31/12/2022” ibareleri “31/12/2024” şeklinde değiştirilmiştir.MADDE 3- Bu Tebliğ 31/12/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik

112 AciL FM Sosyal Medya Hesaplarımız

" İnstagram ve Twetetr Hesabımızdan Anlık SonDakika içerikler paylaşılmakta "

112ACİLFM İNSTAGRAM

112ACİLFM TWİTTER

YOUTUBE   TikTok  ANDROİD

112AcilFm Kardeşi www.112acilfm.net

Eğlence,Kripto   www.webilginç.com


Youtube Kanalımızda ki Son Trend Videomuz

YouTube video


Paylaş