Personel Sağlık

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Personel Alım ilanı !

Paylaş

Üniversitemiz Merkez / İlçe birimleri ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi bünyesinde bulunan birimlerimize (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 271 (ikiyüzyetmişbir) adet sözleşmeli personel alınacaktır

İlana açılan pozisyonlardan sadece 1 tanesine başvuru yapılabilir.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2205 – Büro Personeli 58 KPSS/P3-2020-60
2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 60 puan almış olmak.

AÇILAN POZİSYONLAR

Noİlgili BirimPozisyonKontenjanKPSS Puan Türü-Yıl-Puan ŞartlarıAranan NiteliklerBaşvuruda İstenen Belgeler
1İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı2205 – Büro Personeli58KPSS/P3-2020-602020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 60 puan almış olmak.Herhangi bir lisans programından mezun olmak. 1-Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
2 – KPSS  sınav sonuç belgesi
3 – Fotoğraf
4 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi5 – Askerlik durumunu bildirir belge
2İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı2206 – Büro Personeli3KPSS/P3-2020-60Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir.2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 60 puan almış olmakYükseköğretim Kurumlarının Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programlarının birinden mezun olmak.Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.1-Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
2 – KPSS  sınav sonuç belgesi
3 – Fotoğraf
4 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi5 – Askerlik durumunu bildirir belge
3İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı2207 – Büro Personeli10KPSS/P93-2020-602020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 60 puan almış olmak.Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.1-Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
2 – KPSS  sınav sonuç belgesi3 – Fotoğraf
4 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
4İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı2208 – Koruma ve Güvenlik60KPSS/P94-2020-50Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir. 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 puan almış olmak,Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.21.06.2022 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.İlana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.Merkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.Boy uzunluğu 170 cm’den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.) (Sağlık Kuruluşlarından (hastane) belgelendirmek kaydıyla)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamakla birlikte vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.(Sağlık Kuruluşlarından (hastane) belgelendirmek kaydıyla)1-Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
2 – KPSS  sınav sonuç belgesi3- Özel Güvenlik Kimlik Kartı4 – Fotoğraf
5 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi6-Askerlik durum bildirir belge.NOT: Belgeleri ilgili alana eksiksiz olarak yükleyiniz.  Eksik evrak yüklendiğinde başvurunuz otomatik olarak ret edilecektir. 
5İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı2209 – Koruma ve Güvenlik10KPSS/P94-2020-50Sadece bayan adaylar başvuru yapabilir.2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 puan almış olmak,Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.21.06.2022 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.İlana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,Merkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.Boy uzunluğu 160 cm’den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 160 cm ise kilosu en fazla 60+15=75 kg ve en az 60-13=47 kg olmalıdır.) (Sağlık Kuruluşlarından (hastane) belgelendirmek kaydıyla)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamakla birlikte vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak. (Sağlık Kuruluşlarından (hastane) belgelendirmek kaydıyla)1-Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
2 – KPSS  sınav sonuç belgesi3- Özel Güvenlik Kimlik Kartı4 – Fotoğraf
5 – Nüfus Cüzdanı FotokopisiNOT: Belgeleri ilgili alana eksiksiz olarak yükleyiniz.  Eksik evrak yüklendiğinde başvurunuz otomatik olarak ret edilecektir. 
6İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı2210 – Destek Personeli (Makine)7KPSS/P94-2020-50Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir.2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 puan almış olmak,Ortaöğretim Kurumlarının, Makine, Tesisat, Metal İşleri, Motor, Torna Tesviye ve Mekatronik alanlarından mezun olmak veya kalfalık belgesine sahip olmak. (Kalfalık Belgesi Mesleki Eğitim Merkezinden alınacak.) veya konusunda son 1 yıl çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak)Kalorifer ateşçisi belgesine sahip olmak.Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak..Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamakMerkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif araç kullanabilmekç1-Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
2 – KPSS  sınav sonuç belgesi3- Kalorifer ateşçisi belgesi4- Fotoğraf
5 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi6-Ehliyet Fotokopisi7-Varsa Kalfalık belgesi fotokopisi 9-SGK dökümü (e-devletten alınabilir)10-Çalışma Belgesi (Çalıştığı Kurumdan alınacak) 11- Terhis Belgesi NOT: Belgeleri ilgili alana eksiksiz olarak yükleyiniz.  Eksik evrak yüklendiğinde başvurunuz otomatik olarak ret edilecektir. 
7İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı2211 – Destek Personeli (Soğutma Sistemleri)5KPSS/P94-2020-50Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir.2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 puan almış olmak,Ortaöğretim Kurumlarının, Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri alanından mezun olmak veya kalfalık belgesine sahip olmak (Kalfalık Belgesi Mesleki Eğitim Merkezinden alınacak.) veya İklimlendirme, ısıtma ve soğutma konularında veya Genel soğutma sistemleri (endüstriyel ve konfor için kullanılan çeşitli su soğutma grubu, soğutma üniteleri, chiller, klima santrali, vrf, hassas kontrollü klima) bir veya birkaçında sertifika sahibi olmak ya da konusunda son 1 yıl çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak)Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir.Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamakVardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.Merkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif araç kullanabilmek.1-Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
2 – KPSS  sınav sonuç belgesi3-Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastanelerinden veya Özel Hastanelerden)
4 – Fotoğraf
5 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi6-Ehliyet Fotokopisi7-Varsa Sertifika ve Kalfalık fotokopisi9-SGK dökümü (e-devletten alınabilir)10-Görev Belgesi (Çalıştığı Kurumdan alınacak) 11- Terhis belgesi.NOT: Belgeleri ilgili alana eksiksiz olarak yükleyiniz.  Eksik evrak yüklendiğinde başvurunuz otomatik olarak ret edilecektir. 
8İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı2212 – Destek Personeli (Bilgisayar Teknolojileri)1KPSS/P94-20202020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) puana sahip olmak.Ortaöğretim Kurumların Teknik Mesleki Liselerin Bilişim Teknolojileri alanına bağlı Veri tabanı Programcılığı, Web Programcılığı veya Yazılım Geliştirme programlarından mezun olmak.Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamakMerkez Kampüsü veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamakGeçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif araç kullanabilmek1-Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
2 – KPSS  sınav sonuç belgesi3 – Fotoğraf
4 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi5  -Ehliyet Fotokopisi6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.NOT: Belgeleri ilgili alana eksiksiz olarak yükleyiniz.  Eksik evrak yüklendiğinde başvurunuz otomatik olarak ret edilecektir. 
9İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı2213 – Destek Personeli (Elektrik)9KPSS/P94-2020-50Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir.2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 puan almış olmak,Ortaöğretim Kurumlarının, Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanlarından mezun olmak veya kalfalık belgesine sahip olmak. (Kalfalık Belgesi Mesleki Eğitim Merkezinden alınacak.) veya Jeneratör, O.G. veya A.G. hattında çalışmak, kompanzasyon pano tecrübesi olmak, bina bakım, onarım, alternatif akım konularında vb. işlerde sertifika veya çalıştığını belgelemek kaydıyla son 1 yıl deneyim sahibi olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak.)Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamakVardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.Merkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif araç kullanabilmek.1-Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
2 – KPSS  sınav sonuç belgesi3 – Fotoğraf
4 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi5-Ehliyet Fotokopisi6-Varsa Kalfalık ve Sertifika belge fotokopisi 7-SGK dökümü (e-devletten alınabilir)8-Çalışma Belgesi (Çalıştığı Kurumdan alınacak) 9- Terhis Belgesi NOT: Belgeleri ilgili alana eksiksiz olarak yükleyiniz.  Eksik evrak yüklendiğinde başvurunuz otomatik olarak ret edilecektir. 
10İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı2214 – Destek Personeli (Asansör)2KPSS/P94-2020-50Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir.2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 puan almış olmak,Ortaöğretim Kurumlarının Asansör dalından Teknik Meslek Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya kalfalık belgesine sahip olmak. (Kalfalık Belgesi Mesleki Eğitim Merkezinden alınacak.) veya Konusunda son 1 yıl deneyim sahibi olmak (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak.)Konusunda mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak. (Yetkili Mesleki Yeterlilik Kurumlarından alınacak)Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamakVardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamakMerkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif araç kullanabilmek1-Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
2 – KPSS  sınav sonuç belgesi3 – Fotoğraf
4 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi5-Ehliyet Fotokopisi6-Varsa Kalfalık belgesi fotokopisi 7- Konusunda mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak. (Yetkili Mesleki Yeterlilik Kurumlarından alınacak)8-SGK dökümü (e-devletten alınabilir)9-Çalışma Belgesi (Çalıştığı Kurumdan alınacak) 10- Terhis Belgesi NOT: Belgeleri ilgili alana eksiksiz olarak yükleyiniz.  Eksik evrak yüklendiğinde başvurunuz otomatik olarak ret edilecektir. 
11İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı2215 – Destek Personeli (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri)1KPSS/P94-2020-50Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir.2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 puan almış olmakOrtaöğretim Kurumlarının, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanı Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri dalından mezun veya konusunda son 6 ay deneyim sahibi olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak.)Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamakVardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamakMerkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif araç kullanabilmek1-Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
2 – KPSS  sınav sonuç belgesi3 – Fotoğraf
4 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi5-Ehliyet Fotokopisi6-SGK dökümü (e-devletten alınabilir)7-Çalışma Belgesi (Çalıştığı Kurumdan alınacak) 9- Terhis Belgesi NOT: Belgeleri ilgili alana eksiksiz olarak yükleyiniz.  Eksik evrak yüklendiğinde başvurunuz otomatik olarak ret edilecektir. 
12İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı2216 – Destek Personeli (Otomasyon-Elektronik-Mekanik)1KPSS/P94-2020-50Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir. 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 puan almış olmak.Ortaöğretim Kurumlarının, Otomasyon, elektronik, mekanik dalının herhangi birinden mezun veya konusunda son 6 ay deneyim sahibi olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak.)Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamakVardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamakMerkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif araç kullanabilmek.1-Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
2 – KPSS  sınav sonuç belgesi3 – Fotoğraf
4 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi5-Ehliyet Fotokopisi6-SGK dökümü (e-devletten alınabilir)7-Çalışma Belgesi (Çalıştığı Kurumdan alınacak) 8- Terhis Belgesi NOT: Belgeleri ilgili alana eksiksiz olarak yükleyiniz.  Eksik evrak yüklendiğinde başvurunuz otomatik olarak ret edilecektir. 
13İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı2217 – Destek Personeli (İnşaat)2KPSS/P94-2020-50Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir.2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 puan almış olmakOrtaöğretim Kurumlarının İnşaat dalından Teknik Meslek Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya alanında (Alçıpan karkas imalat ve tadilatı, alçıpan duvar imalatı ve tadilatı, boya imalatı ve tadilatı, kaba-ince sıva, yalıtım imalatı ve tadilatı, seramik imalatı ve tadilatı vb. konularında) son 6 ay deneyim sahibi olmak.(Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak.)Konusunda mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.(Yetkili Mesleki Yeterlilik Kurumlarından alınacak)Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamakVardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamakMerkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif araç kullanabilmek1-Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
2 – KPSS  sınav sonuç belgesi3 – Fotoğraf
4 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi5-Ehliyet Fotokopisi6-Konusunda mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.(Yetkili Mesleki Yeterlilik Kurumlarından alınacak)7-SGK dökümü (e-devletten alınabilir)8-Çalışma Belgesi (Çalıştığı Kurumdan alınacak) 9- Terhis Belgesi NOT: Belgeleri ilgili alana eksiksiz olarak yükleyiniz.  Eksik evrak yüklendiğinde başvurunuz otomatik olarak ret edilecektir. 
14İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı2218 – Destek Personeli (Alüminyum Doğrama)2KPSS/P94-2020-50Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir.2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 puan almış olmakOrtaöğretim Kurumlarının, Alüminyum dalında Teknik Meslek Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya kalfalık belgesine sahip olmak. (Kalfalık Belgesi Mesleki Eğitim Merkezinden alınacak.) veya Konusunda son 1 yıl deneyim sahibi olmak.(Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak.)Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamakVardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamakMerkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif araç kullanabilmek.1-Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
2 – KPSS  sınav sonuç belgesi3 – Fotoğraf
4 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi5-Ehliyet Fotokopisi6-Varsa Kalfalık belgesi  fotokopisi 7-SGK dökümü (e-devletten alınabilir)8-Çalışma Belgesi (Çalıştığı Kurumdan alınacak) 9- Terhis Belgesi NOT: Belgeleri ilgili alana eksiksiz olarak yükleyiniz.  Eksik evrak yüklendiğinde başvurunuz otomatik olarak ret edilecektir. 
15İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı2219 – Destek Personeli (Marangoz)2KPSS/P94-2020-50Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir.2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 puan almış olmakOrtaöğretim Kurumlarının, Mobilya Alanında Teknik Meslek Liselerinin ilgili bölümlerin mezun olmak veya kalfalık belgesine sahip olmak. (Kalfalık Belgesi Mesleki Eğitim Merkezinden alınacak.) veya Konusunda son 1 yıl deneyim sahibi olmak.(Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak.)Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamakVardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamakMerkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif araç kullanabilmek.1-Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
2 – KPSS  sınav sonuç belgesi3 – Fotoğraf
4 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi5-Ehliyet Fotokopisi6-Varsa Kalfalık belgesi fotokopisi 7-SGK dökümü (e-devletten alınabilir)8-Çalışma Belgesi (Çalıştığı Kurumdan alınacak) 9- Terhis Belgesi NOT: Belgeleri ilgili alana eksiksiz olarak yükleyiniz.  Eksik evrak yüklendiğinde başvurunuz otomatik olarak ret edilecektir. 
16İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı2220 – Destek Personeli (Metal Doğrama)1KPSS/P94-2020-50Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir.2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 puan almış olmakOrtaöğretim Kurumlarının, Metal Doğrama Alanında Teknik Meslek Liselerinin ilgili bölümlerin mezun olmak veya kalfalık belgesine sahip olmak. (Kalfalık Belgesi Mesleki Eğitim Merkezinden alınacak.) veya Konusunda son 1 yıl deneyim sahibi olmak.(Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak.)Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamakVardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamakMerkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif araç kullanabilmek.1-Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
2 – KPSS  sınav sonuç belgesi3 – Fotoğraf
4 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi5-Ehliyet Fotokopisi6-Varsa Kalfalık belgesl fotokopisi 7-SGK dökümü (e-devletten alınabilir)8-Çalışma Belgesi (Çalıştığı Kurumdan alınacak) 9- Terhis Belgesi NOT: Belgeleri ilgili alana eksiksiz olarak yükleyiniz.  Eksik evrak yüklendiğinde başvurunuz otomatik olarak ret edilecektir. 
17İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı2221 – Destek Personeli (Bahçe Bakımı)5KPSS/P94-2020Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) puana sahip olmak.Ortaöğretim Kurumların Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak.Merkez Kampüsü veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.)21.06.2022 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmakAskerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamakVardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif araç kullanabilmek. (traktör araç ve gereçleri vb.)1-Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
2 – KPSS  sınav sonuç belgesi3 – Fotoğraf
4 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi5-Ehliyet Fotokopisi6- Terhis Belgesi NOT: Belgeleri ilgili alana eksiksiz olarak yükleyiniz.  Eksik evrak yüklendiğinde başvurunuz otomatik olarak ret edilecektir. 
18İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı2222 – Destek Personeli (Temizlik)33KPSS/P94-2020-50Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 puan almış olmakOrtaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.21.06.2022 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.Üniversitemiz Hastanesi ve diğer birimlerimizde Temizlik görevi ve yemekhane servis elemanı görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamakVardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamakMerkez Kampüsü veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.)1-Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
2 – KPSS  sınav sonuç belgesi3- Fotoğraf
4 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi5-Askerlik durum bildirir belge.NOT: Belgeleri ilgili alana eksiksiz olarak yükleyiniz.  Eksik evrak yüklendiğinde başvurunuz otomatik olarak ret edilecektir. 
19İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı2223 – Destek Personeli (Temizlik)6KPSS/P94-2020-50Sadece bayan adaylar başvuru yapabilir.2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 puan almış olmakOrtaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.21.06.2022 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmakÜniversitemiz Hastanesi ve diğer birimlerimizde Temizlik görevi ve yemekhane servis elemanı görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,Merkez Kampüsü veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.)Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak1-Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
2 – KPSS  sınav sonuç belgesi3 – Fotoğraf
4 – Nüfus Cüzdanı FotokopisiNOT: Belgeleri ilgili alana eksiksiz olarak yükleyiniz.  Eksik evrak yüklendiğinde başvurunuz otomatik olarak ret edilecektir. 
20İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı2224 – Destek Personeli (Şoför)2KPSS/P94-2020-50Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir.2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 puan almış olmak,Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.Geçerlilik süresi dolmamış D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.Şoför olarak en az 1 yıl çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak1-Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
2 – KPSS  sınav sonuç belgesi3 – Fotoğraf
4 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi5-Ehliyet Fotokopisi7-SGK dökümü (e-devletten alınabilir)8-Çalışma Belgesi (Çalıştığı Kurumdan alınacak) 9- Terhis Belgesi NOT: Belgeleri ilgili alana eksiksiz olarak yükleyiniz.  Eksik evrak yüklendiğinde başvurunuz otomatik olarak ret edilecektir. 
21İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı2225 – Destek Personeli (Aşçı)1KPSS/P94-2020-50Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir.2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 puan almış olmakOrtaöğretim Kurumlarının Aşçılık alanından mezun olmak.Alanında en az 1 yıl çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak)Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak1-Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
2 – KPSS  sınav sonuç belgesi3 – Fotoğraf
4 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi5-SGK dökümü (e-devletten alınabilir)6-Çalışma Belgesi (Çalıştığı Kurumdan alınacak) 9- Terhis Belgesi NOT: Belgeleri ilgili alana eksiksiz olarak yükleyiniz.  Eksik evrak yüklendiğinde başvurunuz otomatik olarak ret edilecektir. 
22İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı2226 – Destek Personeli (Hayvan Bakımı)2KPSS/P94-2020Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir.2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) puana sahip olmakOrtaöğretim Kurumların Hayvan Sağlığı Alanı veya Veteriner Sağlık Dalından, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı veya Veteriner Sağlık Dalından mezun olmak.Askerliğini yapmış olmak21.06.2022 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.Ziraat Fakültesi Köseilyas çiftliğinde veya ihtiyaç duyulması halinde diğer birimlerde (Merkez ve İlçelerde) görevlendirilecektir.Hayvan bakımı ve temizliği ile ilgilenecek.Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak1-Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
2 – KPSS  sınav sonuç belgesi3- Fotoğraf
5 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi6-Terhis belgesi fotokopisiNOT: Belgeleri ilgili alana eksiksiz olarak yükleyiniz.  Eksik evrak yüklendiğinde başvurunuz otomatik olarak ret edilecektir. 
23Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi2201 – Eczacı2KPSS/Eczacılık Fakültesinden mezun olmak. 1-Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
2 – KPSS  sınav sonuç belgesi
3 – Fotoğraf
4 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi5 – Askerlik durumunu bildirir belge
24Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi2202 – Hemşire36KPSS/P3-2020-60* Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.1-Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
2 – KPSS  sınav sonuç belgesi
3 – Fotoğraf
4 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi5 – Askerlik durumunu bildirir belge
25Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi2203 – Ebe9KPSS/P3-2020-60Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü veya Sağlık Yüksekokulu Ebelik mezunu olmak. 1-Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
2 – KPSS  sınav sonuç belgesi
3 – Fotoğraf
4 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi5 – Askerlik durumunu bildirir belge
26Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi2204 – Sağlık Teknikeri1KPSS/P93-2020-60Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı mezunu olmak. 1-Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
2 – KPSS  sınav sonuç belgesi
3 – Fotoğraf
4 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi5 – Askerlik durumunu bildirir belge

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Genel Şartlar:

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Özel Şartlar:

Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.
Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.
Vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.
10 07.2009 tarih ve 5917 sayılı Kanunun 47.maddesi gereğince son 1 (bir) yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir Kurumda Sözleşmeli Personel (657/4B) olarak çalışmamış olması.
Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak
İLETİŞİM

İRTİBAT : 0282 250 14 13

       0282 250 14 20

       0282 250 14 10

112 AciL FM Sosyal Medya Hesaplarımız

" İnstagram ve Twetetr Hesabımızdan Anlık SonDakika içerikler paylaşılmakta "

112ACİLFM İNSTAGRAM

112ACİLFM TWİTTER

YOUTUBE   TikTok  ANDROİD

112AcilFm Kardeşi www.112acilfm.net

Eğlence,Kripto   www.webilginç.com


Youtube Kanalımızda ki Son Trend Videomuz

YouTube video


Paylaş