Personel Sağlık

Sağlık Personeli Şiddet Paketinin Detayları Paylaşıldı !

Paylaş

Soru: Bir diğer önemli konu da sağlıkta şiddet. Göreve geldikten sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yla görüştünüz, “Hekimler de hakimler gibi korunacak” dediniz, sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yeni adımlar atılacağını belirttiniz.

Bu konudaki paketin detayları nelerdir?

Hekimler nasıl hakimler gibi korunacak?

Bozdağ: Biliyorsunuz hakimler, haklarımız ve hürriyetimiz hakkında karar veriyor. Hepimizin haklarının korunmasında, haklarımızı yasal yollardan almada, hürriyetimizin kısıtlanmasında ya da kısıtlanmamasında önemli rol oynuyor, adalet dağıtıyor, onun için de onların cesurca hak ve hakkaniyet ne ise ona göre karar vermeleri, her türlü baskıdan da karar verirken uzak olmaları gerekmektedir.

O nedenle hakimlerle ilgili kanunda bir güvence var. Nedir o? Açılacak tazminat davalarının devlete karşı açılması ve devlet bu tazminatı ödedikten sonra eğer hakim görevini kötüye kullanmışsa bu da bir ceza davası sonucu sabit olursa o zaman rücu imkanı doğuyor. Bu rücuya da HSK karar veriyor.

Hekimler de bizim sağlığımız, yaşam hakkımız, hayatımızın her anının daha iyi geçmesi için hakimler gibi gerçekten önemli bir görevi ifa ediyorlar. O yüzden hekimlerimizin de hakimler gibi korunmaya ihtiyacı var. Bugün pek çok vatandaşımız hastaneye gidiyor, muayene oluyor, teşhis kararı veriliyor, tedaviler için kararlar veriliyor, ilaçlar kullanılıyor. Eğer hekimler bu kararları verirken, bu tedavileri uygularken tazminat davalarını düşünürse karar vermekte cesur davranamaz. Tedavilerde çekingen davranırlar ve dolayısıyla da pek çok vatandaşımızın bu çekingenlikten dolayı sağlığı riske edilebilir. Bugün Sağlık Bakanlığımızın verilerine göre riskli branşları TUS’ta tercih edenlerin oranı oldukça azaldı.

Özellikle cerrahi gerektiren bölümler, cerrahlar, kalp ve damar ve diğer pek çok önemli branşlarda tercihlerin azaldığını görüyoruz. Bunun ana nedenlerinden bir tanesi de artan tazminat davalarıdır. Hekimlerin tazminat baskısı altında olmadan, kendinden emin ve güvenli bir şekilde karar vermeleri vatandaşımızın da menfaatinedir. Vatandaşımızın sağlığına erken kavuşmasına, tedavisinin sağlıklı yürütülmesine bu elbette büyük katkı verecektir.

“Tarihi bir adım”

Hekimlere de hakimlerin güvencesinin aynısını getiriyoruz. Onlar da tıbbın gereklerine aykırı davrandıkları, bu suretle görevlerini kötüye kullandıkları sabit olursa o zaman onlara rücu etme veya etmemeye Sağlık Bakanlığının bünyesinde oluşturulan kurul karar verecektir.

Bu da son derece önemli. Hekimlerimiz açısından olduğu kadar tedavi için hastaneye müracaat eden her bir vatandaşımız için de önemlidir. Burada vatandaşlarımızın bir mağduriyeti de söz konusu olmayacak. Tazminatı gerektiren bir durum olursa bu tazminatı devlet vatandaşımıza ödeyecektir. Vatandaşımızın tazminat taleplerinin önüne bir engel koymuyoruz.

Hekimleri bunun baskısından kurtarıp, rahat ve güven içerisinde, kendinden emin bir biçimde hastaya şifayı erken vakitte ulaştırması için bir güvence getiriyoruz. Bu da tarihi bir adım.

Hekimleri şiddete karşı korumak için daha önce düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeler amaca hizmet etti ama gördük ki burada da bir takım aksaklıklar var.

Bu aksaklıkları gidermek için biz esasında sağlıkla ilgili kanunda yer alan daha önce yaptığımız bir düzenlemeyi tutuklama nedeni var sayılan halleri içeren CMK’daki kataloğun içerisine alıyoruz. Gördük ki uygulamada hakimler ve savcılar bu kataloğa bakıyorlar, öbür tarafta zaman zaman ihmaller yaşanıyor.

Bunu, buraya aktarmak suretiyle hekimlere karşı şiddet eylemine karışanlarla, şiddet uygulayanlarla ilgili daha etkin bir tedbir uygulamasının önünü açıyoruz. Böylelikle hekimlerle ilgili de son derece önemli bir düzenlemeyi hayata geçirmiş oluyoruz.

Bakan Bozdağ, hanımlara ve esenlik çalışanlarına şiddetin önlenmesine yönelik yeni paketi anlattı


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hanıma şiddetle mücadele kapsamında hazırlanan yeni reform paketiyle tüm hanımlara yönelik hem yaralama bununla beraber kasten öldürme eylemlerinde cezaların artırılacağını ve caydırıcılık fonksiyonu sebebiyle de mühim düzenlemeleri içeren paketin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Meclise sunulabileceğini bildirdi.


Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kadına karşı şiddetle mücadelede yeni reform paketi ile sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yeni düzenlemelerin detaylarını anlattı. Bekir Bozdağ’ın atılacak yeni adımlar ve yasa değişikliklerine ilişik sorularımıza verdiği cevaplar şu şekilde:
Soru: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hanıma şiddetle mücadelede yeni düzeltim paketini deklare etti, “Sadece ekip elbise giyip kravat takarak, ellerini önünde birleştirip başını yana eğerek sergilenen tiyatrovari sahneler takdiri indirim öne sürülen nedeni olmayacaktır.” dedi. Bu konuda iyi hal indiriminde nasıl bir düzenleme olacak, kapsam nasıl şekillenecek?

Bozdağ: İyi hal indiriminin uygulamaları pek oldukça eleştiriye muhatap oldu. Hem kadına karşı işlenen suçlarda bununla birlikte çocuklara karşı ve başka bireylere karşı işlenen suçlarda yapılan indirimler nedeniyle vicdanlar sızladı.

En son Aksaray’da bir öğrenciyi kendinden geçmiş bir halde döven öğretmen hakkındaki yargılama sürecinin sonucunda mahkeme iyi hal indirimi uyguladı. Bütün camia ayağa kalktı, “Nasıl olur?” dedi. Kadınlara karşı işlenen sertlik eylemlerinde de ara sıra iyi hal indirimleri uygulanıyor, zira da insanlar büyük vicdani hastalık duyuyor.

Biz iyi hal indiriminin kanunun amacına müsait uygulanmadığı kanaatindeyiz. Esasında bu, kanun amacına uygun uygulanmış olsa bu tür sorunlar ortaya çıkmaz. Bu nedenle iyi hal indirimini düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 62. Maddesinin ikinci fıkrası bakanlığımız tarafınca detaylı incelendi, “Acaba ne sorun var da buradan böylesi sonuçlar çıkıyor.” Orada gördüğümüz şu, bu madde duruşma öncesi ve duruşma sırasındaki davranışları da iyi hal indirimi kapsamına alıyor.

Burada pişmanlığı gösteren bir ifade yok. Yeni düzenlemede pişmanlığını gösteren davranışlar esas alınacak. Maddenin sonunda da “… Gibi hususlar” diyor. Bu ne demek? Mahkemeye süresiz iyi hal indirimi konusunda değerlendirme ve takdir hakkı kullanma yetkisi veriyor. Bu bazen eleştirilere de neden olabiliyor. Hangi şekilde indirilecek? Bu, “gibi hususlar” neler, onlar kanunda yazmıyor. Bu tamamen hakimin takdirine bırakılıyor. Şimdi bu düzenlemeyle “gibi hususlar” şeklinde ucu açık müddetsiz takdiri indirime kapı aralayan ibareler kanun metninden çıkarılmaktadır.

Öte yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı benzer biçimde duruşma sırasında ancak yargılamayı icra eden mahkemeyi etkilemek, hakimi etkilemek için yapılmış davranışların, duruşma sırasındaki rol yapmaların takdiri tenzilat nedeni sayılamayacağına dair de negatif bir yargı gelmektedir. Kamuoyunda kravat takmak, el bağlamak, boyun bükmek ve benzeri hususlar sebebiyle tenzilat yapıldığı algısını ortadan kaldırıyor.

Artık hakime bu benzer biçimde hallerle tenzilat yapamayacağına dair bir yasak getirilmektedir. Dolayısıyla iyi hal indiriminin bundan sonraki süreçlerdeki uygulanmasında kanundan meydana gelen aksaklıkların tamamı ortadan kaldırılmakta, vicdanları rahatsız edecek bir iyi hal indirimine umarız bundan sonraki süreçte rastlamayacağız.


“ISRARLI TAKİP, İLK DEFA TÜRK CEZA KANUNU’NDA MÜSTAKİL BİR SUÇ OLARAK DÜZENLENECEKTİR”

Soru: Bir öteki mühim konu başlığı da ısrarlı takibin suç sayılması. Kadına karşı şiddette ısrarlı takip eylemleri hangi konularda kabahat sayılacak? Ceza oranları ne olacak?

Bozdağ: Israrlı takip yürürlükteki kanunumuzda müstakil suç olarak düzenlenmemekte. İlk kere Türk Ceza Kanunu’nda müstakil bir suç olarak düzenlenecektir. Israrlı takip, fiziken veya haberleşme ve yazışma araçlarını kullanarak, bilişim sistemlerini yada üçüncü kişileri kullanarak münasebet kurmak üzere bir kimse üzerinde ciddi huzursuzluk oluşmasına yahut kendisinin, yakınlardan birinin güvenliğinden endişe duymasına niçin olan fiiller ısrarlı takip kapsamında suç sayılmaktadır. Esasında ısrarlı takip kadına tacizin farklı bir versiyonu olarak müstakil kabahat olarak düzenlenmekte bu suça 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir.

Ayrıca kabahat çocuğa, ayrılık sonucu alınan yada boşandığı eşe karşı işlenirse yahut mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu terk etmesine, değiştirmesine yol açarsa, hakkında uzaklaştırma yahut konuta, okula, iş yerine yaklaşmama tedbiri verilen kişi tarafınca işlenmiş olursa bu halde de ceza artırım sebebi olacaktır. Israrlı takip, bu şekliyle şikayete bağlı suç olarak düzenlenmektedir.

Bu önemli bir konu. Israrlı takip sadece boşanmış eşe karşı değil tüm hanımlara karşı işlenebilir özellikte olan bir kabahat, bu yüzden de bütün kadınlarımızı, ısrarlı takip yöntemiyle taciz eden kişilere karşı onları sakınan, bu fiili işleyenleri cezalandıran yeni bir hüküm olarak hukukumuza girmektedir. Bundan sonraki süreçte ısrarlı takipten kadınlarımızı korumuş olan böylesi mühim bir düzen hayata geçmiş olacaktır.


112 AciL FM Sosyal Medya Hesaplarımız

" İnstagram ve Twetetr Hesabımızdan Anlık SonDakika içerikler paylaşılmakta "

112ACİLFM İNSTAGRAM

112ACİLFM TWİTTER

YOUTUBE   TikTok  ANDROİD

112AcilFm Kardeşi www.112acilfm.net

Eğlence,Kripto   www.webilginç.com


Youtube Kanalımızda ki Son Trend Videomuz

YouTube video


Paylaş
error: İçerikler korunmaktadır ! KOPYALANAMAZ