MevzuatResmi Gazete

Resmi Gazete’de yayımlandı ! Uzmanlık eğitimi ile ilgili

Paylaş

Uzmanlık eğitiminde adalet kanunu Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Sağlık Bakanı Koca kanun ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

Açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek başlayan Bakan Koca içeriği “uzmanlık eğitiminde adalet” başlığı altında özetlenen 7394 sayılı kanunun Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Bakan Koca açıklamasında, Üniversiteler ile Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde asistanların yükümlülükleri açısından eşit hale geldiğine dikkat çekerek Üniversite hastanesine yerleşen uzmanlık öğrencilerinin daha önce kadro farkından kaynaklanan eşitsizliklerin bu çıkan düzenlemeyle sona erdiğini duyurdu.

Sağlık bakanı Attığı twitinde :

HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ ŞARTI KALDIRILDI
Sağlık bakanlığı kadrosuyla üniversitelerde uzmanlık eğitimi gören asistanların eğitimlerinin bitmesiyle şu an görevlendirme süresi kadar olan ve Bakanlık kuruluşlarında yerine getirilen hizmet yükümlülüğü şartının kaldırıldığını belirtti.

SENET ALINMASI UYGULAMASI KALDIRILDI
Sağlık bakanlığı kadrosu ile üniversitelerde tıp, diş hekimliği, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanların bundan sonra yüklenme senedi, kefalet senedi alınması uygulamasının sona erdiğini belirtti.

HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALDIRILDI
Tıp, diş hekimliği, yan dal uzmanlık eğitimi gibi kadrolar da uzmanlık eğitimini herhangi bir sebeple sonlandıranların hizmet yükümlülüğünün kaldırıldığını duyurdu.

İLAVE HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALDIRILDI
Hali hazırda bu kadrolar da uzmanlık eğitimine devam eden hekimlerin ilave hizmet yükümlülüğünün kaldırıldığını belirten sağlık Bakanı fahrettin koca bakanlık adına uzmanlık eğitimi alan asistanlara eğitimleri süresince yapılan ödemeler için artık borç borç çıkarılmayacağını duyurdu.

KADRO KISITLILIĞI SORUNU AŞILACAK
İstifa etmiş olduğu halde son TUS sınavı ile bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler için bir defaya mahsus olmak üzere beklemeden eğitimlerinin başlayacağını belirten koca, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, kendi aramızda ismine “asistanlık da adalet kanunu” diyebileceğimiz yasal düzenleme ile üniversitelerimizdeki kadro kısıtlılığı sorununun aşılacağını belirtti.

ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM
TUS sınavlarının sonuçlarının 31 Mart’ta açıklandığını belirten Bakan Koca “alışılageldik düzende kontenjanların da aynı gün açıklanması gerekiyordu. Ancak takdir edersiniz ki şu an 15 günü bulan gecikmenin sebebi netleşmiş görülüyor, anlayışınız için teşekkür ederim, birkaç güne daha ihtiyaç var, hayırlı olsun” dedi

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
MADDE 2- 193 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“6. 5510 sayılı Kanunun ek 10 uncu maddesi uyarınca anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında; sigortalı sayılan hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişiler;”

MADDE 37- 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı cümleleri ile ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 38- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 16- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu maddeyi ihdas eden Kanunla 56 ncı maddenin yürürlükten kaldırılan hükümleri kapsamında uzmanlık eğitimi devam edenlerin Bakanlığa hizmet yükümlülüğü sona erer ve bunlara eğitimleri süresince yapılan ödemeler için borç çıkarılmaz.
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan en son uzmanlık eğitimi giriş sınavına giren adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görevden çekilen veya çekilmiş sayılanlar 56 ncı madde kapsamında bir eğitim programına yerleştirilmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinin (A) ve (B) bentlerinde belirlenmiş sürelerin dolması beklenmeksizin uzmanlık eğitimine başlayabilir.”


112 AciL FM Sosyal Medya Hesaplarımız

" İnstagram ve Twetetr Hesabımızdan Anlık SonDakika içerikler paylaşılmakta "

112ACİLFM İNSTAGRAM

112ACİLFM TWİTTER

YOUTUBE   TikTok  ANDROİD

112AcilFm Kardeşi www.112acilfm.net

Eğlence,Kripto   www.webilginç.com


Youtube Kanalımızda ki Son Trend Videomuz

YouTube video


Paylaş
error: İçerikler korunmaktadır ! KOPYALANAMAZ