Personel Sağlık

Hakim:sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlar da cezanın yarı oranında artırılmasını öngören kanunu eşitlik ilkesine aykırı buldu !

Paylaş

İzmir’de görev yapan bir hakim, sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlar da cezanın yarı oranında artırılmasını öngören kanun düzenlemesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savunarak iptal edilmesi için anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Özellikle son aylarda doktorundan hemşiresine varana kadar sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet haberlerinin toplumda oluşturduğu hassasiyet sonrasında hükümet kanadından atılan adımla sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlar da cezanın yarı oranında artırılması düzenlemesi meclise getirilmişti.

İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi, sağlık çalışanlarına yönelik Sağlıkta Şiddeti Önleme teklifi ile ilgili duyanları şaşırtan bir adım attı. Sağlık çalışanına karşı tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılanmakta olan sanıklara karşı cezanın yarı oranında arttırılması şeklinde getirilen kuralın anayasaya aykırı olduğunu belirterek iptali için yüksek mahkemeye başvurdu.

İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi iptal talebiyle ilgili şu iddialarda bulundu:

Ceza mevzuatında tüm kamu görevlilerine görevlerinden dolayı işlenen hakaret, tehdit, kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarının cezalarını artıran ortak düzenlemelerin bulunduğu,
Bu konudaki tek istisnanın Cumhurbaşkanına hakaret suçuna ilişkin olduğu,
İtiraz konusu kuralların ise sağlık çalışanlarına yönelik anılan suçların cezasını diğer kamu görevlilerine göre daha fazla artırdığı,
Bu durumun eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı belirtilerek kuralların Anayasa’nın 10. maddesine aykırı olduğu…


“SON YILLARDA ARTTI, AMAÇ SUÇU ÖNLEMEK”


Yüksek Mahkeme yaptığı inceleme sonunda şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

İtiraz konusu kurallar diğer kamu görevlilerine karşı işlenen tehdit suçlarından farklı olarak sağlık çalışanı olan kamu görevlilerine karşı işlenen tehdit suçlarında yarı oranında bir artırım yapılmasını öngörmektedir.


Sağlık hizmetleri niteliği itibarıyla belirli bir düzen içinde sunulması gereken, kişilerin ve toplumun varlığı ve huzuru yönünden vazgeçilemez, ertelenemez ve ikame edilemez hizmetlerdendir.
Kanun koyucunun sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlarda son yıllarda artış olduğunu değerlendirerek itiraz konusu kuralları öngördüğü anlaşılmaktadır.


Dolayısıyla kuralların sağlık personeline karşı anılan nitelikteki suçların işlenmesini önleme amacıyla düzenlendiği açık olup bu amaçla öngörülen farklı muamelenin makul ve nesnel bir temele dayanmadığı söylenemez.
Kuralların öngördüğü yarı oranındaki ceza artırımının ölçüsüz bir yönünün de bulunmadığı anlaşıldığından kuralların Anayasa’nın 10. maddesinde güvence altına alınan kanun önünde eşitlik ilkesini ihlal etmediği sonucuna varılmıştır.


HÜKÜM: OY BİRLİĞİYLE REDDİNE


Kuralın “Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan tehdit (madde 106) suçu” yönünden Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve itirazın REDDİNE OY BİRLİĞİYLE karar verildi.
kaynak sözcü


112 AciL FM Sosyal Medya Hesaplarımız

" İnstagram ve Twetetr Hesabımızdan Anlık SonDakika içerikler paylaşılmakta "

112ACİLFM İNSTAGRAM

112ACİLFM TWİTTER

YOUTUBE   TikTok  ANDROİD

112AcilFm Kardeşi www.112acilfm.net

Eğlence,Kripto   www.webilginç.com


Youtube Kanalımızda ki Son Trend Videomuz

YouTube video


Paylaş