Personel Sağlık

Çocuk Yaşta Gebelikler ve Bildirim Yükümlülüğü 112 Acil Fm

Paylaş

Sıhhat Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nce; Ana Çocuk Sıhhati ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü’ne hitaben yazılan tüzel görüşte; “Hamile çocuğun; cebir, tehdit, hile yahut iradeyi etkileyen diğer bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranış sonucunda mı yoksa istek ile cinsel ilgiye dayalı olarak mı mağdur olduğu, gebeliği tespit eden kamu vazifelisi tarafından bilinemeyeceğinden, 18 yaş altındaki resmi nikahı olmayan hamilelerin sıhhat kurum ve kuruluşlarına başvurduklarının tespiti halinde isimli ünitelere bildirimlerinin gerektiği” bildirilmişti.

2009 yılında ise Sıhhat Bakanlığı Hukuk Müşavirliği; “Uygulamada sıhhat çalışanının güvenliği açısından ve riskli hamile gurubuna giren 18 yaş altı hamilelerin takip yaptırmadaki olumsuz sonuçları” nedeniyle mevzuyu tekrar kıymetlendirmiş, görüşünü değiştirmişti. Bu görüşe nazaran; “18 yaş altındaki resmi nikahı olmayan hamileler, kamu sıhhat kurum ve kuruluşlarına başvurduklarında, 15 yaşını tamamlamamış olanların (rıza olsun yahut olmasın) tamamının ve 15 yaşını tamamlamış olanlarda ise cebir, tehdit, hile yahut iradeyi etkileyen rastgele bir emarenin varlığı mevcut ise isimli mercilere bildiriminin gerektiği” kanaatine vardığını belirtmişti.

Burada 15 yaşını tamamlamış çocuklarda fakat cebir, tehdit, hile yahut iradeyi etkileyen bir emarenin varlığı halinde isimli ünitelere bildirimin gerektiği görüşü bildirilmişti. Meğer fizikî ve/veya ruhsal bir travmanın varlığı, çocuğun yaşına uygun ruhsal ve bilişsel, zeka seviyesi olup olmadığı, bedensel ve ruhsal olarak bu etkene karşı kendisini savunup savunamayacağı üzere konulara isimli tıp uzmanı karar vermelidir. İsimli tıp uzmanı da bu kararı verirken, çocuk psikiyatrisi ile gerekirse çocuk cerrahisi ve bayan hastalıkları uzmanından da görüş alarak, gereğinde birkaç görüşme ve muayeneden sonra, multidisipliner ve bütüncül bir yaklaşımla karar verebilir.

Acil şartlarda isimli tıp uzmanlığı olmayan tabiplerin bu kadar kıymetli bir değerlendirmeyi yaparak, isimli olgu bildirimi yapmama biçiminde insiyatif kullanması, olguların bilimsel bir yaklaşım ve algoritmaya nazaran yönetilememesi, hak kaybı, hatalının cezasız kalması, küretaj seçeneği için vakit kaybedilmesi üzere hem tıbbi hem hukuksal pek çok meseleye, ek mağduriyetlere, en değerlisi çocuk istismarının atlanmasına neden olacaktır.

Öteki yandan çocuk istismarını bildirmek yalnızca doktorun misyonu de değildir. Toplumsal hizmet uzmanı, hemşire vb öbür sıhhat işçisi, öğretmen, rehber öğretmen üzere kamu çalışanları hatta rastgele bir vasfı olmayan vatandaşın da bir hatanın işlendiğine dair bilgisi olduğu durumda bildirim yükümlülüğü ve bildirmediğinde cezai yaptırım kelam hususudur. Türk Ceza Kanunu bu bahiste açıktır:

Kabahati Bildirmeme Cürmü

Türk Ceza Kanununun 278 inci unsurunda, işlenmekte olan bir kabahatin yetkili makamlara bildirilmemesi kabahat olarak tanımlanmıştır. Bu kararda öngörülen/yerine getirilmemesi halinde öngörülen yükümlülük, rastgele bir meslek mensubuna ya da güvenlik kuvvetlerine yönelik değil herkes için geçerlidir. Buna nazaran bir cürmün işlenmekte olduğunu ve icrasının devam ettiğini öğrenen kimse, bu durumu kolluk makamlarına, savcıya ya da kanunda belirtilen öteki makamlara bildirmekle yükümlüdür. TCK Unsur 278 – (1) İşlenmekte olan bir cürmü yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar mahpus cezası ile cezalandırılır.(2) İşlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği sonuçların sonlandırılması hala mümkün bulunan bir kabahati yetkili makamlara bildirmeyen kişi, üstteki fıkra kararına nazaran cezalandırılır. (3) Mağdurun on beş yaşını bitirmemiş bir çocuk, bedensel yahut ruhsal bakımdan özürlü olan ya da hamileliği nedeniyle kendisini savunamayacak durumda bulunan kimse olması halinde, üstteki fıkralara nazaran verilecek ceza, yarı oranında artırılır.

TCK ayrıyeten hem kamu çalışanlarına hem de sıhhat görevlilerine ayrıyeten cürmü bildirme ödevi yüklemiştir. Mevzu ile ilgili başka bir hukuksal düzenleme ile husus yaptırıma bağlanmıştır. Bu sebeple kamu vazifelisi olan yahut olmayan sıhhat vazifelileri, misyonlarını yerine getirirken yahut mesleklerini icra ederken cürüm işlendiğini “öğrenirlerse” bunu yetkili makamlara bildirmekle ödevlidirler, bildirmedikleri takdirde yerine nazaran TCK 279 yahut 280 inci unsurlarına nazaran cezalandırılmaları kelam bahsidir:

Kamu görevlisinin kabahati bildirmemesi ile ilgili düzenleme Unsur 279’da yer almaktadır: (1) Kamu ismine soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir hatanın işlendiğini vazifesiyle ilişkili olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden yahut bu konuda gecikme gösteren kamu vazifelisi, altı aydan iki yıla kadar mahpus cezası ile cezalandırılır. (2) Cürmün, isimli kolluk vazifesini yapan kişi tarafından işlenmesi halinde, üstteki fıkraya nazaran verilecek ceza yarı oranında artırılır. İsimli olgu bildirimi/ihbar savcı yahut kolluk makamlarına yapılmalıdır. Bir kamu sıhhat vazifelisi, misyonuyla ilişkili olarak öğrendiği kamu ismine soruşturulması ve kovuşturulması gereken bütün cürümleri yetkili makama bildirmekle ödevlidir. Lakin şikayete bağlı hatalar için kamu görevlisinin bu türlü bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Hangi kabahatlerin soruşturulması ve kovuşturulmasının şikayete bağlı olduğu ilgili ceza kararında gösterilmektedir. Örneğin, taksirle yaralamanın kolay hali ve şuurlu taksirle işlenmemiş nitelikli hallerinin takibi şikayete bağlıdır.

Sıhhat mesleği mensubu(doktor, diş tabibi, hemşire vb) ile ilgili düzenleme Unsur 280’da yer almaktadır: (1) Misyonunu yaptığı sırada bir kabahatin işlendiği tarafında bir belirti ile müsabakasına karşın, durumu yetkili makamlara bildirmeyen yahut bu konuda gecikme gösteren sıhhat mesleği mensubu, bir yıla kadar mahpus cezası ile cezalandırılır.(2) Sıhhat mesleği mensubu tabirinden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sıhhat hizmeti veren başka bireyler anlaşılır.

Sıhhat mesleklerinin icrası ile ilgili olarak, öldürme, taammüden yaralama, organ ticareti, çocuk istismarı vb üzere kabahatlerde kamu çalışanı, sıhhat görevlisinin yetkili makamları bilgilendirmesi gerekmektedir. Kamu vazifelisi ya da sıhhat işçisi bildirimde gecikmişse tekrar cürüm işlemiş sayılacaktır. Kanun, bildirimin hali konusunda bir düzenleme öngörmemiştir. Bildirim rastgele bir araçla yapılabilecektir.

Fakat, sıhhat işçisinin bildirim yükümlülüğünü yerine getirdiğini ispatlaması açısından bildirimin yazılı yapılması yerinde olacaktır. Suçu bildirmeme cürmü işleyen kişi ile ilgili takip şikayete bağlı değildir. Cürmü öğrendiğinde savcı resen soruşturacaktır. Ayrıyeten kabahat adliye ile ilgili olduğunda fail 4483 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanunun 53/c bendinde sağlanan himayeden yararlanamayacaktır. Öteki bir anlatımla ister YÖK Kanununa tabi isterse 4483 sayılı Kanununa tabi işçi de olsa sıhhat görevlisinin bu kabahati işlemesi halinde soruşturmaya yetkili makam savcılıktır. Soruşturma, savcı tarafından rastgele bir idari müsaade prosedürüne gerek bulunmadan yapılacaktır.

Sonuç olarak yalnızca İstanbul’un bir ilçesindeki hastaneye yılın birinci 5 ayında 115 hamile çocuğun başvurması çok değerli bir sıkıntıdır. Gerek bu olguların ferdî olarak aktif ve bilimsel bir yaklaşımla idaresi gerekse çocuk yaşta gebelik meselesine daha tesirli geniş ölçekli tedbirler alınması, çocukların bedensel, ruhsal gelişimi ve sıhhatlerinin korunması, hem sıhhat çalışanları hem de toplumun geri kalanının bu mevzuda farkındalık geliştirmesi acilen sağlanmalıdır.


112 AciL FM Sosyal Medya Hesaplarımız

" İnstagram ve Twetetr Hesabımızdan Anlık SonDakika içerikler paylaşılmakta "

112ACİLFM İNSTAGRAM

112ACİLFM TWİTTER

YOUTUBE   TikTok  ANDROİD

112AcilFm Kardeşi www.112acilfm.net

Eğlence,Kripto   www.webilginç.com


Youtube Kanalımızda ki Son Trend Videomuz

YouTube video


Paylaş