Personel Sağlık

Balıkesir Üniversitesi personel Alımı Yapıyor !

Paylaş

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalışmak üzere Daimi Engelli ve Eski Hükümlü İşçi alımı gerçekleştirecek. Temizlik Görevlisi, Hayvan Bakıcısı ve Hasta ve Yaşlı Bakım personeli kadrolarında istihdam sağlayacak kurum adaylardan en az ilköğretim mezunu şartı arıyor. Ayrıca yayınlanan ilan ile başvuru şartları, şekli ve tarihine ilişkin bilgi veren kurum, KPSS puan şartı aramıyor. İşte ilana ilişkin detaylar…

SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Balıkesir Üniversitesi personel alımı başvuruları 1 Temmuz 2022 tarihi itibari ile başlayıp, 5 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar gerekli belgeler ile birlikte Balıkesir Üniversitesine şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor.GEREKLİ BELGELER NELER?

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. İkametgah Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

3 . 2 adet vesikalık fotoğraf

4. Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

5. Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

6. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

7. Erkek adaylar için askerlik belgesi (Karekodlu veya bakodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

8. Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin aslı ve 1btokopisi

9. Atamaya hak kazanan mesleği yapmaya herhangi bir engeli bulunmadığına dair tanı teşekküllü hastaneden alınmış Sağlık Raporu

l0. Sertifika veya mesleki yeterlilik belgesi (Sadece sertifika ve mesleki yeterlilik şartı yer alan pozisyonlar için)

11. Eski Hükümlü kadrosuna başvuran adaylar eski Hükümlü  belgesi ile durumlarını belgelendirmek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) (ENGELLİ İLANLAR İÇİN) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar. anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık. sahtecilik. güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifşası fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

2) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı almıyor olmak.

3) Askerlik ile ilişiği olmamak.(yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.)

4) Kamu kurum ve kuruşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

5) Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri tazminatsız olarak feshedilecektir.

6) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

7) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine , Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

8) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

RESMİ İLAN METNİ


112 AciL FM Sosyal Medya Hesaplarımız

" İnstagram ve Twetetr Hesabımızdan Anlık SonDakika içerikler paylaşılmakta "

112ACİLFM İNSTAGRAM

112ACİLFM TWİTTER

YOUTUBE   TikTok  ANDROİD

112AcilFm Kardeşi www.112acilfm.net

Eğlence,Kripto   www.webilginç.com


Youtube Kanalımızda ki Son Trend Videomuz

YouTube video


Paylaş