Personel Sağlık

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi 112 Acil Fm

Paylaş

Yirmi yaş dişleri, toplamda 4 adet olmak üzere sıklıkla 16-25 yaşları ortasında çıkan üçüncü büyük azı dişleridir. 20’lik dişler olarak isimlendirilse da birtakım özel durumlarda çok daha geç yaşta bile sürebilmektedir.

-Yirmi yaş dişleri çıkarken ne üzere problemler oluşturur?

Herkesin çene ve diş yapısı birebir olmadığı için bu dişler çıkarken her vakit sorun oluşturmazlar. Lakin birtakım bireylerde kulaklara ve çeneye yayılan ağrı, diş etinde şişlik, ağız açıklığında kısıtlanma üzere belirtiler verebilir.

-Yirmi yaş dişlerim çıkmadı. Gömülü olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Diş doktorunuz sizi muayene edip röntgen aldığında yirmi yaş dişlerinizin oluşup oluşmadığını, dişin durumunu, zaten çıkıp çıkamayacağını kıymetlendirir.

-Yirmi yaş dişleri neden gömülü kalır?

Çenelerde en geride ve en son çıkan bu dişler komşu dişin durumu, üzerlerindeki kemiğin yapısı yahut dişeti kalınlığı sebebiyle ağız içinde kâfi yer bulamayabilirler. Bu durumda, kemik yahut dişeti altında kısmen yahut büsbütün gömülü kalırlar.

-Yirmi yaş dişlerinin çekimi mecburî mudur?

Diş dizisini bozmayacak halde sürmüş olan ve alt-üst kapanışta olan yirmi yaş dişlerinin çekilmesine gerek yoktur. Fakat ileri derecede çürük, komşu dişlerde ağrı, kemikte enfeksiyon, kök ucunda kist oluşumu vb. gözlenen 20 yaş dişleri çekilmelidir.

-Yirmi yaş dişlerinin çekimi olağan diş çekiminden farklı mıdır?

Ağız içinde görülen yirmi yaş dişlerinin çekiminde başka diş çekimlerinden bir farklılık yoktur. Lakin gömülü kalan yirmi yaş dişlerinde “cerrahi çekim”(ameliyatla çekim) gerekebilir.

-Diş çekimi sonrası nelere dikkat etmeliyim?

Diş çekimi sonrasında anestezi tesiri geçene kadar besin tüketmeyin. Ağrı ve şişliğin azalması için birinci 24 saat beşer dakika aralıklarla soğuk kompres(buz) uygulayın. Pıhtılaşmanın bozulmaması ve kanamanın artmaması için birinci 24 saat tükürme, vakumlama, gargara yapmayın. Hekiminizin yazdığı ilaçları kullanın. Çok sıcak, baharatlı, asitli ve taneli besinlerden uzak durun. Ağız içinde dikişler olabilir, dikişlerin pak kalmasına, üzerinde besin birikmemesine dikkat edin. Dikişlerin ziyan görmemesi için çok dudak ve lisan haraketlerinden kaçının. Düzgünleşme mühletince sigara ve alkol tüketmeyin.

-Çekim sonrasında doktora başvurmam gereken acil durumlar nelerdir?

Çekim sonrasında hafif bir yüz şişmesi, sızıntı formunda kanama, ağrı kesici aldığında geçen ağrı, ağız açıklığında azalma olağandır. Fakat, tamponlama ile geçmeyen çok kanama, birkaç günden fazla süren şişlik, çenelerde uyuşukluk yahut karıncalanma hissi varsa kesinlikle hekimle irtibata geçilmelidir.

—–İngilizce

-What are the wisdom teeth, when do they develop?

Wisdom teeth are the third molars, which develep frequently between the ages of 16-25, with a total of 4 teeth. Although they usually erupt in the twenties, in some special cases they can erupt even at a much later age.

-What kind of problems does it cause while wisdom teeth are erupting?

Since everyone’s jaw and tooth structure are not the same, these teeth do not always cause problems while they are erupting. However, in some people, it may cause symptoms such as jaw and ear pain, swelling in the gums, and restriction in mouth opening.

-My wisdom teeth are not visible. How to tell if it is impacted?

When your dentist examines you and takes x-rays, he or she evaluates whether your wisdom teeth are formed, the position of the tooth and whether it is impacted.

-Why do wisdom teeth remain impacted?

These teeth, which erupt at the back and last in the jaws, may not find enough space in the mouth due to the position of the adjacent tooth, the structure of the bone or the thickness of the gingiva. In this case, they remain partially or completely impacted in the bone or under the gingiva.

-Is it necessary to remove the wisdom teeth?

It is not necessary to extract the wisdom teeth that have erupted in the right way that does not disrupt the tooth sequence and are in the lower-upper bite. However, if advanced caries, pain in adjacent teeth, infection in the bone, cyst formation at the root, etc. are observed wisdom teeth should be extracted.

-Is the extraction of wisdom teeth different from olağan tooth extraction?

There is no difference in the extraction of visible wisdom teeth from other tooth extractions. However, surgical extraction may be required for impacted wisdom teeth.

-What should I hisse attention to after tooth extraction?

Do not consume food after tooth extraction until the effect of anesthesia wears off. Apply cold compresses (ice) at five-minute intervals for the first 24 hours to reduce pain and swelling. Do not spit, vacuum or gargle for the first 24 hours in order to prevent clotting and increase bleeding. Use the medicines prescribed by your doctor. Avoid very hot, spicy, acidic and grainy foods. There may be sutures(stitches) in the mouth, be careful to keep the sutures clean and not to accumulate food on it. Avoid excessive lip and tongue movements to avoid damaging the sutures. Do not consume cigarettes or alcohol during the recovery period.

-What are the emergencies that I need to consult a doctor after tooth extraction?

Mild swelling on the face, bleeding in the form of leakage, pain that decreases after taking painkillers, and jaw limitation are olağan after extraction. However, if there is excessive bleeding that does not go away with pressure, swelling that lasts for more than a few days, numbness or tingling in the jaws, the doctor should be contacted.

2—Dişeti çekilmesi nedir?

Sağlıklı dişeti, dişi sıkıca sararak dişi dış etkenlerden korur. Lakin, birtakım durumlarda dişeti geriye giderek kök yüzeyi açığa çıkabilir. Dişeti çekilmesi herkeste oluşmadığı üzere çabucak fark edilmeyebilir.

-Dişeti çekilmesi belirtileri nedir?

Açığa çıkan kök yüzeyinde sıcak-soğuk hassasiyetleri, fırçalarken gözlenen kanama, kızarıklık ve şişlik, dişin olağandan daha uzun görünmesi, bilhassa sert yiyecekler yerken kanama dişeti çekilmesi belirtilerindendir.

-Dişeti çekilmesi neden olur?

Hijyen eksikliğine bağlı çok diştaşı birikimi,

Yanlış fırçalama yapmak,

Çok sert diş fırçası kullanmak,

Dişlerde çapraşıklık,

Dudak bağının(frenilum) uzun olması,

Vitamin eksikliği,

Dişetinin ince oluşu,

Diş sıkma,

Yaşlılık,

Genetik yatkınlık,

Hormonal değişimler ve çeşitli hastalıklar çekilmeye sebep olabilir.

-Dişeti çekilmesi tedavisi nasıl olur? Tabiatıyla düzelir mi? Konutta kullanabileceğim bitkisel bir tedavi yahut ilaç var mıdır?

Maalesef dişeti çekilmeleri bizatihi geçmez. Ayrıyeten bitkisel tedavi yahut ilaçla dişeti kendi kendine tekrar yükselmez. Profesyonel bir müdahale kaidedir. Dişeti çekilmelerinde tedavi, öncelikle nedenin ortadan kaldırılması, hijyenin ülkü hale getirilmesi ve diştaşı temizliğidir. Gerektiğinde daha sonra cerrahi müdahaleye geçilir. Dişeti çekilmelerinde, sıklıkla damaktan alınan dişeti nakli ameliyatları yapılmaktadır.

-Tedavi sonrası güzelleşme nasıl gerçekleşir?

Dişeti nakli olsun yahut olmasın ameliyatla tedavi edildiğinde ağız içinde dikişler vardır. Yara bölgesinin güzelleşmesi 10-14 gün kadar sürer. Bu süreçte hastanın ilaçlarını tertipli kullanması, yara bölgesinin paklığına ve dikişlerin düşmemesine dikkat etmesi istenir. Nakil sürecinde, travmadan kaçınılması ve sigara kullanılmaması damarlanmanın sağlanması ve naklin başarısı için çok değerlidir. Naklin başarısı birinci haftada aşikâr olsa da dokunun büsbütün uygunlaşması 3-6 ay kadar sürer.

-Aynı bölgede tekrar dişeti çekilmesi olur mu?

Damaktan alınan dişeti daha kalın ve sert yapıdadır. Nakil olduğu bölgede dişeti dişi sıkıca sarar ve tekrar çekilmeye karşı dirençli olur.

-Dişeti çekilmesi nasıl önlenir?

Dişeti çekilmesini önlemenin en kolay yolu, orta-yumuşak fırça kullanarak dişetine çok baskı uygulamadan olarak fırçalamak, nizamlı diş tabibi denetiminde olmak, diştaşı temizliğinin makul aralıklarla yapılmasına dikkat etmektir.

—-İngilizcesi

-What is gingival recession?

Healthy gingiva adheres tightly to the tooth and protects it from external factors. However, in some cases, the root surface may be exposed by receding the gingiva. Gingival recession does not occur in everyone and may not be noticed immediately.

-What are the symptoms of gingival recession?

Hot-cold sensitivities on the exposed root surface, bleeding while brushing, gingival redness and swelling, the appearance of the tooth longer than olağan, bleeding especially when eating hard foods are the symptoms of gingival recession.

-What causes gingival recession?

Excessive calculus accumulation due to lack of hygiene,

Wrong brushing

Using a very hard toothbrush

Crowding in the teeth,

Long lip tie (frenilum)

Vitamin deficiency

Thin gingiva,

bruxism,

Senile,

Genetic predisposition,

Hormonal changes and various diseases can cause gingival recession.

-How is gingival recession treated? Will it heal naturally? Is there any herbal treatment or medicine that I can use at home?

Unfortunately, gingival recessions do not go away on their own. In addition, the gingiva does not rise again on its own with herbal treatment or medicine. Professional intervention is essential. Treatment in gingival recessions is primarily to eliminate the cause, to optimize hygiene and to clean the calculus. If necessary, then surgical intervention is started. In gingival recessions, gingival transplant surgery is often performed.

-How does recovery take place after treatment?

There are stitches(sutures) in the mouth when treated with surgery, with or without a gingival transplant. It takes 10-14 days for the wound area to heal. In this process, the patient is asked to use their medications regularly, to hisse attention to the cleanliness of the wound area and to ensure that the stitches(sutures) do not fall. Avoiding trauma and not smoking during the transplant process are very important for vascularization and the success of the transplant. Although the success of the transplant is evident in the first week, it takes 3-6 months for the tissue to heal completely.

-Will there be gingival recession in the same area?

The gingiva taken from the palate is thicker and harder. In the transplant area, the gingiva tightly surrounds the tooth and becomes resistant to gingival recession.

-How to prevent gingival recession?

The easiest way to prevent gingival recession is to brush without applying too much pressure to the gingiva using a medium-soft brush, to be under regular dentist control, and to hisse attention to the cleaning of calculus at regular intervals.

3–Dişeti hastalığı nedir? Belirtileri nedir?

Sağlıklı dişeti pembe renkli, sıkı yapılı ve portakal kabuğu görünümündedir. Dişler üzerinde bıçak sırtı biçiminde sonlanır. Dişler üzerinde biriken diş plağı arttıkça, plak içerisinde bulunan çeşitli mikroorganizmalar periodontal hastalıkları oluşturmaya başlar. Periodontitis(İleri dişeti hastalığı), dişeti iltihabı ile birlikte çene kemiğinde de yıkımı yapan bir hastalıktır. Dişetlerinde zaten kanama, kızarıklık, ödem, renk değişikliği üzere hastalık semptomları gözlenir. Diş tabibi muayenesinde ise röntgende kemik kaybı görülür

-Dişeti hastalığı neden olur?

Periodontitisin(İleri dişeti hastalığı) ana sebebi diş taşı ve diş plağıdır. Lakin herkeste ilerleyen derecede hastalık gözlenmez. Zira hastalığın oluşumunda bir çok kolaylaştırıcı faktör bulunmaktadır. Diyabet(şeker hastalığı), osteoporoz(kemik erimesi), kanser üzere sistemik hastalıklar, yanlış fırçalama, vitamin eksikliği, sigara kullanımı üzere çevresel faktörler ve genetik yatkınlık değerlidir.

-Diş eti hastalığı nasıl tedavi edilir?

Dişeti sıhhatinin geri kazanılması için ağız hijyeninin sağlanması koşuldur. Derin diş taşı paklığı, iltihaplı dişeti dokularının uzaklaştırılması ve kök yüzeylerinin pürüzsüzleştirilmesi gerekir. Ayrıyeten hastalığın ilerlemesine sebep olan kolaylaştırıcı faktörlerin azaltılması için tıbbi denetim ve ilaç düzenlemeleri gerekebilir.

-Dişeti hastalığı tedavi edilmediğinde nelerle karşılaşırım?

Dişeti hastalıkları tedavi edilmezse, enfeksiyon çene kemiğinde yıkıma sebep olarak dişte ağrı, sallanma, devrilme ve sonuçta diş kaybına sebep olur.

-Dişeti hastalıkları önlenmesi için neler yapılabilir?

Profesyonel diş taşı temizliğinin akabinde nizamlı fırçalama, genel sıhhate dikkat etmek, ağız içi travmalardan kaçınmak, sigara kullanımını bırakmak, gerilimden uzak durmak, beslenme sistemine dikkat etmek dişeti hastalıklarının önlenmesinde tesirlidir.

—İngilizcesi

-What is gum disease? What are the symptoms?

Healthy gingiva has a pink color, tight structure and orange peel appearance. It ends in the form of a knife-edge on the teeth. As the dental plaque accumulates on the teeth increases, various microorganisms in the plaque begin to form periodontal diseases. Periodontitis (Advanced gingival disease) is a disease that destroys the jawbone along with gingivitis. Disease symptoms such as spontaneous bleeding, redness, edema, and discoloration are observed in the gums. In the dentist examination, bone loss is seen on the x-ray.

-What causes gum disease?

The main cause of periodontitis (advanced gum disease) is tartar and dental plaque. However, not everyone has a progressive disease. Because there are many facilitating factors in the formation of the disease. Systemic diseases such as diabetes, osteoporosis , cancer, environmental factors such as wrong brushing, vitamin deficiency, smoking and genetic predisposition are important.

-How is gum disease treated?

Oral hygiene is essential for restoring gingival health. Deep calculus cleaning, removal of inflamed gingival tissues and smoothing of root surfaces are required. In addition, medical control and drug regulation may be required to reduce the facilitating factors that cause the progression of the disease.

-What happens if gum disease is not treated?

If gingival diseases are not treated, the infection causes destruction of the jawbone, causing pain, shaking, tipping and eventually tooth loss.

-What can be done to prevent gum diseases?

Regular brushing after professional scaling, paying attention to general health, avoiding intraoral trauma, quitting smoking, avoiding stress, paying attention to diet are effective in preventing gum diseases.

Güzel Günler


112 AciL FM Sosyal Medya Hesaplarımız

" İnstagram ve Twetetr Hesabımızdan Anlık SonDakika içerikler paylaşılmakta "

112ACİLFM İNSTAGRAM

112ACİLFM TWİTTER

YOUTUBE   TikTok  ANDROİD

112AcilFm Kardeşi www.112acilfm.net

Eğlence,Kripto   www.webilginç.com


Youtube Kanalımızda ki Son Trend Videomuz

YouTube video


Paylaş