Sağlık Bakanlığı

2022 Yılı Sağlık Bakanlığı Güncel Sertifikalı Eğitim Ücretleri Ne Kadar ?

Paylaş

Sağlık alanında Bakanlıkça tescil edilecek sertifikalar ile bu sertifikaların verildiği sertifikalı eğitim ücretleri ve programlarına ilişkin usul ve esaslar 04/02/2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği’ne göre yürütülmektedir.

SIRANOSERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI ADIKİŞİ BAŞI BELİRLENENTAVAN ÜCRET (Türk Lirası) (1 Temmuz-31 Aralık 2022)
1Çocuk Acil Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı16.680,15
2Psikiyatri     Birimlerinde     Hemşirelik     HizmetleriSertifikalı Eğitim Programı20.850,19
3Palyatif    Bakım    Hemşireliği     Sertifikalı    EğitimProgramı9.591,09
4Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı13.344,12
5Evde   Sağlık    Hizmetleri    Hemşireliği    SertifikalıEğitim Programı13.344,12
6Yoğun    Bakım     Hemşireliği     Sertifikalı     EğitimProgramı20.016,18
7Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı EğitimProgramı16.680,15
8Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı20.016,18
9Onkoloji Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı10.008,09
10Diyabet    Eğitim    Hemşireliği     Sertifikalı    EğitimProgramı13.344,12
11Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Sertifikalı EğitimProgramı20.016,18
12Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği SertifikalıEğitim Programı15.512,54
13Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikalı EğitimProgramı12.843,72
14Ameliyathane      Hemşireliği      Sertifikalı      EğitimProgramı14.678,53
15Hekimler    İçin    Hemodiyaliz    Sertifikalı    Eğitim58.714,13
16Uzman    Hekimler    İçin    Hemodiyaliz    SertifikalıEğitim Programı 40.032,36
17DDS           (Dekontaminasyon            DezenfeksiyonSterilizasyon) Sertifikalı Eğitim Programı6.672,06
18Sülük Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı5.004,05
19Akupunktur (Hekim) Sertifikalı Eğitim Programı44.619,40
20Akupunktur     (Diş     Hekimi)     Sertifikalı     EğitimProgramı34.444,51
21Apiterapi Sertifikalı Eğitim Programı6.672,06
22Proloterapi Sertifikalı Eğitim Programı10.008,09
23Larva Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı5.004,05
24Osteopati Sertifikalı Eğitim Programı83.400,75
25Refleksoloji Sertifikalı Eğitim Programı5.337,65
26Kupa Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı3.336,03
 27Fitoterapi (Hekim) Sertifikalı Eğitim Programı23.352,21
Fitoterapi (Diş Hekimi) Sertifikalı Eğitim Programı17.931,16
28Klasik    Homeopati    (Hekim)     Sertifikalı    EğitimProgramı29.190,26
Klasik Homeopati (Diş Hekimi) Sertifikalı EğitimProgramı29.190,26
Klasik    Homeopati    (Eczacı)     Sertifikalı    EğitimProgramı17.514,16
Klinik    Homeopati    (Hekim)     Sertifikalı    EğitimProgramı29.190,26
Klinik Homeopati (Diş Hekimi) Sertifikalı EğitimProgramı29.190,26
29Ozon    Uygulaması     (Hekim)     Sertifikalı    EğitimProgramı10.008,09
Ozon Uygulaması (Diş Hekimi) Sertifikalı EğitimProgramı5.004,05
30Mezoterapi (Hekim) Sertifikalı Eğitim Programı10.675,30
Mezoterapi     (Diş     Hekimi)     Sertifikalı     EğitimProgramı4.170,04
31Hipnoz   Uygulaması    (Hekim)    Sertifikalı    EğitimProgramı16.680,15
Hipnoz Uygulaması (Diş Hekimi) Sertifikalı EğitimProgramı13.344,12
Hipnoz Uygulaması (Klinik Psikolog) SertifikalıEğitim Programı13.344,12
32Müzikterapi (Sağlık Meslek Mensupları) SertifikalıEğitim Programı17.097,15
Müzikterapi (Müzik Meslek Mensupları) SertifikalıEğitim Programı15.429,14
Müzikterapi (Hem Sağlık Hem Müzik MeslekMensupları) Sertifikalı Eğitim Programı13.344,12
33Öfke   Yönetimi    Uygulayıcısı    Sertifikalı    EğitimProgramı Sertifikalı Eğitim Programı7.506,07
34Çocukla Adli Görüşmeci Sertifikalı Eğitim Programı21.350,59
35Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Sertifikalı EğitimProgramı40.032,36
36Çocuğun     Psikososyal     Gelişimini     DestekelemeEğiticileri Sertifikalı Eğitim Programı3.336,03
37Aile Hekimliğine Uyum 1. Aşama Sertifikalı EğitimProgramı3.336,03
38Terapötik Aferez Sertifikalı Eğitim Programı20.016,18
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (EnfeksiyonHastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Pediatrik Hematoloji, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji, Erişkin Hematoloji Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Hekim) Sertifikalı Eğitim Programı  26.688,24
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Diğer DalUzmanları Hekim) Sertifikalı Eğitim Programı40.032,36
39Kan Bankacılığı ve Transfüzyon (Tıbbı Kan BağışMerkezinde Çalışacak Pratisyen Hekim) Sertifikalı Eğitim Programı 13.344,12
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (TransfüzyonMerkezinde Çalışacak Pratisyen Hekim) Sertifikalı Eğitim Programı 40.032,36
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Bölge KanMerkezi Sorumlusu Olarak Çalışacak Pratisyen Hekim) Sertifikalı Eğitim Programı 66.720,60
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Kan HizmetBirimlerinde     Çalışacak     Laboratuvar     Personeli) Sertifikalı Eğitim Programı 26.688,24
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Kan HizmetBirimlerinde       Flebotomist       Olarak      Çalışacak Personel) Sertifikalı Eğitim Programı 13.344,12
40Yerinde      Değerlendirme       Yapacak      VerimlilikGözlemcisi Sertifikalı Eğitim Programı4.003,24
41Klinik Kodlama Değerlendirme Sertifikalı EğitimProgramı6.672,06
42Çok Önemli Kişilerin Tıbbi KBRN SavunmasıSertifikalı Eğitim Programı4.670,44
43Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması EğiticisiSertifikalı Eğitim Programı3.336,03
44Temel Tıbbi KBRN Sertifikalı Eğitim Programı3.336,03
46Gemiadamı    Sağlık    Eğiticisi    Eğitimi    SertifikalıEğitim Ücretleri1.501,21
47Organ ve Doku Nakil Koordinatörü SertifikalıEğitim Ücretleri23.352,21
48Sağlıkta      Kalite      Standartları      DeğerlendiricisiSertifikalı Eğitim Programı5.921,45
49Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) Klinik KodlayıcıSertifikalı Eğitim Programı3.336,03
50Üremeye      Yardımcı     Tedavi     (ÜYTE)      KlinikUygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı80.064,72
51Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) LaboratuvarUygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı 80.064,72
52Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı EğitimÜcretleri215.173,94
53Halk Sağlığı Hizmet Birimleri İzleme veDeğerlendirme Personeli Sertifikalı Eğitim Programı 3.336,03
54Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik UygulamalarSertifikalı Eğitim Programı3.336,03
55Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve KalibrasyonuSorumlu Müdür Sertifikalı Eğitim Programı3.336,03
56Hava Ambulanslarında Görevli Sağlık PersoneliSertifikalı Eğitim Programı (Hekim) 2.919,03
Hava Ambulanslarında Görevli Sağlık PersoneliSertifikalı Eğitim Programı (Diğer Sağlık Personeli) 2.668,82
57 Sağlık Bakanlığı Yenidoğan     Canlandırma/Neonatal      ResusitasyonProgramı    (NRP)    Uygulayıcı    Sertifikalı    Eğitim Ücretleri  2.001,62

112 AciL FM Sosyal Medya Hesaplarımız

" İnstagram ve Twetetr Hesabımızdan Anlık SonDakika içerikler paylaşılmakta "

112ACİLFM İNSTAGRAM

112ACİLFM TWİTTER

YOUTUBE   TikTok  ANDROİD

112AcilFm Kardeşi www.112acilfm.net

Eğlence,Kripto   www.webilginç.com


Youtube Kanalımızda ki Son Trend Videomuz

YouTube video


Paylaş