Sağlık Bakanlığı

2022 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile 2022 Yılı 65-72 Yaş Yeniden Atanma Kurası

Paylaş

2022 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile 2022 Yılı 65-72 Yaş Yeniden Atanma Kurası için istek toplanacaktır.

1.)2022 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için; Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde 1 ile 10.07.2015 tarihindeki ve 29412 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine nazaran Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile öteki amme müessese ve müesseselerinin ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına nazaran uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diş tabibi ve doktor unvanlarında istek toplanacaktır. (Diş Tabibi ve Eczacı unvanındaki kişiler istek bildirmeyecektir.)

2.) 2022 Yılı 65-72 Yaş Yeniden Atanma Kurası için;

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na eklenen Ek 17 nci maddesinde “Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sıhhat kuruluş ve müesseselerinde görev icra eden Tabip ve Uzman Tabipler ile 24/11/2004 tarihli ve 5258sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine nazaran istihdam edilen aile hekimleri, her yıl Bakanlıkça müsait görülmek şartıyla yetmiş iki yaşına kadar çalışabilir.” hükmüne istinaden bu kapsamdaki hekim ve uzman tabiplerin atamaları, 3359 sayılı Kanunun Ek-l inci maddesi ve ilgili Yönetmelik hükümleri ve Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23/11/2017 tarih ve 2017/19 sayılı genelgesine gore 65 yaşını geçmiş olup, 72 yaşına kadar vazife yapmak isteyen hekim ve uzman hekim unvanlarında istek toplanacaktır. 65-72 yaş arasında (kura tarihi itibariyle 65 yaşını geçmiş ve 72 yaşından gün almamış olmak) olup daha ilkin Sağlık Bakanlığı veya bağlı kurumlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabipler istek bildirecektir. AÇIKLAMA Kura başvurusu için, ilan metni ve kura takvimi https://yhgm.Saglik.Gov.Tr adresinde yayınlanacak olup, kuraya ilişkin usul ve esaslar duyuru metninde belirtilecektir. Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üstünden duyuru metninde belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Bu ekrandan yapılacak talepler, sadece münhal yer tespit çalışmalarına destek olmak amacıyla kullanılacak olup, başvuru yerine geçmeyecektir. Talepler 02.03.2022 (Saat 17:00) evveliyatına kadar oluşturulabilecektir.

Talep bildirimi mecbur değildir. Talep bildirmeyen kişiler de kuraya başvurabileceklerdir. Talep bildirimi E-Devlet şifresi ile Personel Bilgi Sistemine (https://pbs.Saglik.Gov.Tr/) giriş yapıldıktan sonrasında, ana sayfada yer alan Talep Oluştur butonuna basılarak açılacak ekranda istenilen bilgiler doldurularak kaydedilecektir.


112 AciL FM Sosyal Medya Hesaplarımız

" İnstagram ve Twetetr Hesabımızdan Anlık SonDakika içerikler paylaşılmakta "

112ACİLFM İNSTAGRAM

112ACİLFM TWİTTER

YOUTUBE   TikTok  ANDROİD

112AcilFm Kardeşi www.112acilfm.net

Eğlence,Kripto   www.webilginç.com


Youtube Kanalımızda ki Son Trend Videomuz

YouTube video


Paylaş